Skolebibliotek

Skolebiblioteket ligger i 2. etasje i Braatthallen (bygg 13). Det er bibliotekaren som distribuerer utlevering og innlevering av alle lærebøker til samtlige elever ved Kristiansund videregående skole.

Hva finner du på biblioteket?

  • Bøker, både skjønnlitteratur og faglitteratur; lydbøker, filmer, aviser og magasin/tidsskrifter
  • Datamaskin, skriver og kopimaskin (vitnemål og attester skal imidlertid kopieres på kontoret i bygg 8)
  • Grupperom og mange sitteplasser, til faglig eller sosial bruk

Du kan få hjelp av bibliotekaren til å finne relevante bøker/annet materiale til oppgaver og prosjektarbeid, eller også hvis du synes det er vanskelig å selv finne frem til det du ønsker å låne.

Søk i skolebibliotekets samlinger her!

Regler

Lånetiden er i hovedsak fire uker. Du er erstatningspliktig dersom noe blir ødelagt eller forsvinner.

Kjeledresser/arbeidstøy skal ikke brukes i biblioteket.

Åpningstider

Biblioteket følger skoledagen til elevene, og har derfor følgende åpningstid: 

mandag til fredag kl. 8.30-16.00.

Kontakt

Bibliotekaren vår heter Marianne Følsvik, og hun har bakgrunn blant annet som journalist og faglærer innen medier og kommunikasjon.

Velkommen til elever og ansatte!

Snarveier

Kontakt