For deg som er elev

Velkommen som elev ved Kristiansund videregående skole!

Du vil her finne nyttig informasjon for skolehverdagen.

Fraværsreglene gjeninnføres fra 11. oktober 2021. Fra 11. oktober må elever i videregående igjen forholde seg til de vanlige fraværsreglene. Det betyr blant annet at de ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner.