Nytt skoleår!

 

Velkommen som elev ved Kristiansund videregående skole!

Vi ønsker alle velkommen til et lærerikt skoleår.

Skolestart: mandag 23. august 2021. 

Oppmøte: 

Kl.:UtdanningsprogamSted
10:00SpråkklassenAulaen i bygg 3
10:00Alle yrkesfaglige løp VG2 og VG3Braatthallen
10:00Praksisbrev VG2 Braatthallen
10:00Yrkestekniske og studiespesialiserende fag (TAF) Braatthallen
10:00YrkessjåførBygg 10
10:00Alternativ opplæring (AO)Bygg 6
   
10:30Medier og kommunikasjon VG2 og VG3Aulaen i bygg 3
10:30Kunst, design og arkitektur VG2 og VG3Aulaen i bygg 3
   
11:00Påbygging til generell studiekompetanseAulaen i bygg 3
11:00Alle utdanningsprogram VG1Braatthallen
11:00Praksisbrev VG1Braatthallen

 

Her finner du alt du trenger å vite i forbindelse med skolestart. Over denne teksten finner du informasjon om utstyr med mer til de forskjellige utdanningsprogram. OBS! Viktig informasjon til maritime elever. Informasjonen finner du under utdanningsprogrammet Teknologi og industrifag øverst på siden. 

Skoleskyss

Som elev i VGS kan du ha rett til fri skoleskyss til og fra skolen. For å ha skyssrett må avstanden være 6 km mellom skolen og der du bor (bosted eller hybel). Du søker selv om skyss gjennom skoleskyssportalen (https://skoleskyss.mrfylke.no).  Søk om skoleskyss når du har takket ja til skoleplass. Du må søke årlig om skoleskyss.

Skoleskysskortet: Elever som er innvilget skoleskyss for første gang, vil få utlevert skoleskysskortet på skolen. Du må ta godt vare på skoleskysskortet; dette skal brukes alle årene du har rett til fri skoleskyss, både i grunnskole og i videregående skole. Kontakt skolen om du mister kortet.

Fylkeskommunen sin nettside med mer informasjon om skoleskyss 

FEIDE

FEIDE er en "Felles Elektronisk IDentitet for utdanningssektoren". (Single-sign-on) som brukes til de fleste systemer og applikasjoner som brukes i skolehverdagen. Elevene må aktivere sin feide bruker med personnummer og elevnummer. Elevnummer vil du få av din kontaktlærer ved skolestart. Nye elever på VG2 og VG3, og elever som har vært på utveksling må også aktivere sin bruker. FEIDE-passord er strengt personlig og skal ikke deles med noen, jfr. IKT-reglement for elever i videregående skole i Møre og Romsdal fylkeskommune. Når du skal logge inn med FEIDE må du huske å velge tilhørighet Møre og Romsdal fylkeskommune.

Pålogging trådløst nett

Pålogging på skolens trådløse nett vil være mulig når du har aktivert FEIDE-brukeren din. Trådløst nett for elever heter mrfylke

Fravær og vurdering - Visma In School (VIS)

Visma In School (VIS) er systemet for fravær, anmerkninger og vurderinger. Elever får automatisk tilgang via sin Feide-bruker. Det er viktig å følge nøye med i VIS.  Elev eller foresatt må melde fra om alt fravær i VIS. Fravær bør registreres på forhånd. Eleven må melde fra om eventuell feilføring til faglærer eller kontaktlærer innen to uker etter fraværsdato.

Elever vil få opplæring i bruk av programmet av sin kontaktlærer.

Her kan dere lese mer om VIS - Visma In School - https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/opplaering-i-skole/elev-pc-og-ikt/visma-inschool

 

Læringsplattformen Teams

Vi bruker Teams som læringsplattform.  Eleven blir automatisk medlem i Teams for alle fag. Logg inn med FEIDE. Teams brukes til innleveringer, prøver, arbeidsplaner og informasjon i skolehverdagen.

Fraværsreglement

Fra og med skoleåret 2016-2017 har Kunnskapsdepartmentet vedtatt at det skal innføres en fraværsgrense på 10 %. Elever i videregående opplæring skal møte opp og delta aktivt i opplæringen og hensikten med fraværsgrensen er å motivere elevene til jevn innsats.

Hvis du har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, vil du som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Mer informasjon om fraværsreglement finner du på denne siden.

Ordensreglement

Skolens ordensreglement finner du på denne siden: https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/opplaering-i-skole/skolekvardag/reglement

Elevforsikring

Her kan du lese mer om elevforsikring.

Læremiddel

Lærebøker får eleven låne gratis med skolen - de blir utdelt fra skolebiblioteket i løpet av de første skoledagene. Bøkene skal leveres tilbake ved skoleslutt - bøker som blir skadet eller tapt må erstattes. 

Digitale læremiddel: Elever skal bruke PC i skolearbeidet og kan velge enten å bruke egen PC eller leie PC av fylkeskommunen. 

PC-ordninga

Alle elever i videregående skole må ha egen PC. Det tilbys ikke lenger PC-stipend, men kun en subsidiert PC. Elevene vil motta SMS med link til skjema for valg av subsidiert PC når de har takket ja til skoleplass.  Les mer om PC-ordningen her.

VIP Makkerskap

Skolen er med i  "VIP Makkerskap". Dette er et tiltak for elevene på VG1. Målet er å styrke skolemiljøet ved å skape et inkluderende klasserom der ingen elever skal oppleve at de faller utenfor. Les mer om VIP makkerskap her.

Ringetider 

TimeKl.Mandager
  

OBS!

På mandager

begynner alle elever kl. 10.00.

 

Alle klasser har

basisgruppetime mellom 10.00 og 10.25.

 

 

  
3. time10.00 - 10.20
4. time10.30 - 12.00
5. time12.30 - 13.15
6. time13.25 - 14.10
7. time14.20 - 15.05
8. time15.10 - 15.55
 
TimeKl.Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag
1. time08.40 - 09.25 
2. time09.25 - 10.10
3. time10.20 - 11.05
4 time11.15 - 12.00
5. time12.30 - 13.15
6. time13.25 - 14.10
7. time14.20 - 15.05
8. time15.10 - 15.55

Stipend Lånekassen

Alle får utstyrsstipend fra Lånekassen, men du må huske å søke!

Her kan du lese mer om hvordan du søker på stipend. Her ser du også hvor mye du vil få, avhengig av hvilket studieprogram du går på. 

Kontakt