HMS og kvalitetssikring

Kvalitetssikringsdokumentasjonen skal sikre og påvise overensstemmelse mellom aktuelle styringsdokumenter, skolens krav, offentlige myndigheters krav og arbeidet som utføres.

Kvalitet og HMS-politikk

Kristiansund videregående skole har som sitt overordnede mål å utvikle en organisasjon der elever, kursdeltakere og tilsatte i fellesskap skaper et levende og trygt lærings- og arbeidsmiljø, slik at alle kan få utviklet sine evner og realisert seg selv i et fruktbart samarbeid. 

Alle ansatte plikter å følge aktuelle styringsdokumenter innenfor sitt område og gjøre sitt ytterste for systematisk forbedring på alle plan.

HMS og kvalitetssikring skal være en naturlig del av alt lederskap og alt daglig arbeid for alle ansatte, og ansatte plikter å jobbe for å nå de mål som skolen setter. 

Skolen skal jobbe aktivt for en bærekraftig utvikling, og systematisk arbeide for å ivareta det ytre miljøet på en best mulig måte. 

I denne prosessen vil vi alle bestrebe oss på at kvaliteten på det arbeidet vi gjør, hver på vårt plan, skal bli best mulig.  

Bredt utdanningstilbud og mange tilsynsmyndigheter 

Kristiansund videregående skole har et bredt utvalg av studietilbud, og er dermed underlagt mange ulike regelverk og tilsynsmyndigheter:

- Sjøfartsdirektoratet

- KIWA teknologisk institutt-sertifisering

- DNV 

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal

- Arbeidstilsynet

- Miljøfyrtårn

- Kommunelegen. Miljørettet helsevern

- Branntilsyn v/Kristiansund kommune, brann- og redningstjenesten

- Mattilsynet

- Det lokale el-tilsynet

Dokumenter

Kontakt