Alternativ opplæring

Skolen ønsker å tilby opplæring til alle elever uavhengig av læreforutsetninger og opplæringsbehov. For de fleste skjer tilrettelegging og tilpassing innenfor rammen av ordinære klasser. Noen av elevene har individuell opplæring/IOP (= individuell opplæringsplan) i alle fag.

Det pedagogiske innholdet skal først og fremst bestemmes ut fra kunnskap om hva som er viktig for eleven å lære, erfare og oppleve i forhold til hva som forventes og kreves fra hjem, fremtidig boligsituasjon, arbeid og fritid.

Med bakgrunn i dette utarbeides det en individuell opplæringsplan (IOP) for hver elev. IOP-en skal være sammensatt av fag og aktiviteter som til sammen stimulerer og utvikler elevene til et mer selvstendig og rikere liv.

I undervisningen må det tas høyde for at aktiviteten er innholdsmessig relevant for den enkelte elev - både når det gjelder hva eleven i fremtiden vil ha bruk for, og når det gjelder elevenes reelle alder.

Avdeling for alternativ opplæring har tilhold i bygg 6, er organisert i tre ulike team og har totalt 15 elevplasser. Elevene er tatt inn med søkerkategori I (individuell vurdering).

Kontakt