Skolens visjon og verdier

Kristiansund videregående skole - for deg, for oss, for fremtiden.

Til denne visjonen er det knyttet fire verdiord som skal være styrende og beskrivende for arbeids- og skolemiljøet:

K - for Kompetanse

V - for Vennlighet

G - for Glede

S - for Samhandling

Sammen jobber vi for deg som elev, for oss alle og for din fremtid. Dette gjøres ved å styrke din kompetanse via god samhandling, glede og vennlighet. 

Med god relasjonsbygging skal vi oppleve trygghet, trivsel og positivitet i et mangfoldig fellesskap i skolehverdagen.

Samhandling skal stå i fokus for at du skal kunne nå dine mål ut ifra ditt potensial. Vi ønsker å se og lytte til dine behov, og legge til rette for utvikling og mestring.