Uganda

Kristiansund videregående skole har vennskapsskoler i Uganda.

Mbarara er en by i sørvestre del av Uganda. Byen har rundt 100 000 innbyggere. Like utenfor bykjernen ligger de to skolene som vi har samarbeidet med siden 1997: St. Joseph's Vocational School og Mary Hill High School.

St. Joseph's Vocational School er en yrkesskole for gutter. Det er like mange elever der som ved Kristiansund videregående skole. Elevene har både teoretisk og praktisk undervisning bl.a. i yrkesfagene byggfag, murerfag og landbruksfag.

Mary Hill High School er en allmennfaglig videregående skole for jenter, omlag like stor som vår skole.

Siden 1997 har Kristiansund videregående skole arrangert "Aksjon Uganda" da vi samler inn penger til de to vennskapsskolene. Pengene nyttes til skolestipend for de elevene som mangler familier som er i stand til å betale skolepenger selv. I tillegg er noen av pengene brukt til å bedre elevforholdene ved skolene. Det er gitt like store beløp til hver av skolene, og regnskap for bruken av midlene kontrolleres av et offentlig godkjent revisjonsfirma.

Representanter fra skolens ledelse og elevrådet har besøkt vennskapsskolene ved flere anledninger.