Slovakia

Lærere ved VG2 kjemiprosess ved Kristiansund videregående skole deltar i et europeisk samarbeid for å utvikle en modell for felles læreplan i Europa. Følgende land deltar: Portugal, Slovenia, Slovakia, Tyskland og Norge ved oss her i Kristiansund.

Det er skoler, treningssentre og organisasjoner som deltar i dette EU-finansierte prosjektet som er et strategisk partnerskap under programmet Erasmus+. Navnet på prosjektet er ChemPharmVet som står for utdanning av operatører til kjemiprosess og farmasøytisk industri.

Hensikten med prosjektet er å kartlegge kompetansebehov for både tradisjonelle og farmasøytiske kjemiprosessbedrifter, utarbeide læringsutbyttebeskrivelser, lage en modell-læreplan og utprøve denne.