Nordiske land

Kristiansund videregående skole deltar i et samarbeid, kalt Nordplus Junior, sammen med videregående skoler i vennskapsbyene til Kristiansund (i Danmark og Finland). Skolene har tilsvarende utdanning innen helse- og oppvekstfag.

I Finland samarbeider vi med Kokkolan Sosiaali-ja Terveseyalan Oppilatos i Kokkola, i Danmark med Sosial- og Sundhetsskolen i  Fredericia og Horsens og i Sverige med Österportgymnasiet i Ystad.

Samarbeidet består av både elevutveksling og lærerutveksling.

Gjennom prosjektet kan elever fra VG2 helse- og oppvekstfag ha deler av sin praksis ved institusjoner i våre naboland.

Vi prøver hvert år å skaffe midler slik at seks elever har to uker av sin praksis i et annet nordisk land. Til gjengjeld tar vi imot et lignende antall elever fra våre naboland.