Om skolen

Kristiansund videregående skole har mange tilbud innen videregående opplæring, yrkessjåfør, voksenopplæring og kurs for næringslivet. Med det store omfanget av tilbud på forskjellige områder, er vi blant skolene i landet med det bredeste fagtilbudet.

Vi er ca. 850 elever, rundt 200 ansatte, og nærmere 1000 personer gjennomfører årlig kurs i regi av Ressurssenteret i Kristiansund, RiK

Vår rolle er å gi god utdanning til våre elever, studenter og kursdeltagere - i best mulig samsvar med samfunnslivets, næringslivets og den enkeltes behov. Tilbudene endrer seg i takt med den teknologiske utviklingen. 

Vi renoverer årlig skolens bygg. Sommeren 2014 var et helt nytt bygg ferdig; et kombinert administrasjonsbygg, verkstedbygg for bygg- og anleggsfag og en etasje med nytt naturfagrom. Vårt bygg 6 for særskilt tilrettelagt opplæring ble samtidig totalrenovert. Byggeprosjektene vil fortsette, og skolen vil om få år fremstå som en av landets mest moderne.

I kristiansundsregionen har det de siste årene blitt stor aktivitet innen ulike næringer. Det er mange og store prosessbedrifter, vi har stor fiskeriaktivitet, vi har stor aktivitet innen byggenæringen, og vi har en omfattende servicenæring – som alle har behov for ansatte innenfor et bredt spekter av yrker. Det er skolens rolle å hjelpe til med å utdanne personell til arbeids- og næringsliv, og gi et grunnlag for videre utdanning.

Vår pedagogiske plattform og handlingsplan forteller mer om hva vi legger vekt på i skolen. Dette og mer til finner du her på nettsidene våre.

Velkommen til oss!

Marit Bjerkestrand

Rektor

Dokumenter

Kontakt