Velkommen til hospitering i uke 46 og 47!

Skolen vil få besøk fra alle ungdomsskolene på Nordmøre.

Skriv ut

Dette er et ledd i kariereveiledningen for 10.-klassene, og skal være med og gi elevene et godt grunnlag for å velge studieprogram på videregående skole.

De enkelte avdelingene lager programmet for hospiteringen - og innholdet vil variere fra avdeling til avdeling, og hvordan de viser fram sine fag. Men det legges vekt på en praktisk tilnærming til faget.

Det er ikke behov for å ta med utstyr til hospiteringsdagene, men tenk på at du skal være i aktivitet; ha på gode sko og gode klær som passer til den aktiviteten du skal være med på (f.eks. hvis du skal være på verksted).

NB: Ungdomsskoleelever som skal hospitere på naturbruk må ha klær for å være ute stort sett hele dagen. Følg gjerne med på yr.no (el.l.), slik at du er kledd for været som er den dagen du skal hospitere.

Skolen har kantine hvor det er mulig å kjøpe lunsj, eller spise egen matpakke.

Mandagene starter hospiteringen kl. 10.00 og varer til 15.30.

Øvrige dager varer hospiteringen fra kl. 08.40 til kl. 14.10.

 

Kontakt