Unntak fra fraværsreglement gjeninnført

Regjeringen har valgt å gjeninnføre unntak fra fraværsgrensen fra og med 5. november.

Skriv ut

Etter de vanlige fraværsreglene må elevene dokumentere sykefraværet sitt med erklæring fra lege. Ved å gjeninnføre det midlertidige unntaket fra fraværsreglene kan elever som har helserelatert fravær, igjen bruke egenmelding. De som er yngre enn 18 år må få bekreftelse fra de foresatte.

Unntaket som nå gjeninnføres vil gjelde for alt fravær av helsegrunner dette skoleåret. Det betyr at det også vil gjelde for det sykefraværet elevene har hatt fra 11. oktober og frem til i dag. For fravær av helsegrunner i denne perioden godtas derfor både legeerklæringer for de elevene som har skaffet det, men også egenmeldinger og bekreftelse fra foresatte.

 

Unntak fra fraværsgrensa

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder hele skoleåret 2021-2022 (vedtatt 4.11.21). Elever under 18 år må likevel legge frem bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge frem egenmelding. 

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene, testing, isolasjon, samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. 

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fraværet:

  • ikke føres som fravær på elevens vitnemål og kompetansebevis
  • unntas fraværsgrensen