Skolen går over til rødt nivå

Kristiansund videregående skole går over til rødt nivå etter "trafikklysmodellen" fra og med onsdag 15. desember. Planen gjelder i fire uker fremover. 

Skriv ut

Informasjon til alle elever: Plan for gjennomføring av undervisning/skolehverdagen når skolen er over på rødt nivå, i første omgang i 4 uker:

 1. De videregående skolene i Norge er med virkning fra natt til torsdag 16. desember over på rødt nivå.  KVS vil forsøke å gå over på rødt nivå allerede fra og med i morgen 15. desember.
 2. Skolen skal ha et godt og forsvarlig undervisningsopplegg for alle sine elever.
 3. Skolen kjører digital undervisning for så mange av våre elever som mulig f.o.m. i morgen, onsdag 15. desember.
 4. Skolen har plass til at noen elever kan få sitt undervisningstilbud på skoleområdet.  Avd.leder/kontaktlærer orienterer de enkelte klassene og elevene som blir omfattet av dette.
 5. Vi endrer ikke på timeplaner.
 6. Vurderingssituasjoner må prioriteres for 1. termin.
 7. Munnbind skal benyttes når meteren ikke kan overholdes.  Det er likevel ikke innført et munnbindpålegg i videregående skole.
 8. Folkehelseinstituttet vil ikke stenge skoler nå, men er bekymret for smittespredning i juleferien.
 9. Munnbind er påbudt brukt i all kollektivtransport.  Dette gjelder også for skoleskyss.
 10. Hybelboere oppfordres til å reise hjem.
 11. Alle må ta med bøker og digitale hjelpemidler hjem, også personlige eiendeler bør du ta med hjem.
 12. Med noen unntak unngår vi fysiske møter.
 13. Det blir ingen avslutning med mat og drikke for elever.  Vi tar det igjen når det våres.

 

Plan f.o.m. tirsdag 4. januar:

 1. Oppstart på rødt nivå.
 2. Det er mulig at det blir krevd testing av elever før de får komme inn på skoleområdet i januar.  Dette styres av kommunen, og mer info vil komme hvis dette blir aktuelt.
 3. Digital undervisning for så mange elever som mulig 4. og 5. januar.  Faglærere orienterer sine elever.
 4. F.o.m. 6. januar følger vi egen plan for hvilke klasser som skal være på skolen og hvem som skal ha digital undervisning hjemmefra/fra hybel.  Enkeltelever kan selvsagt komme på skoleområdet for å få ordinær undervisning, uavhengig av denne planen.
 5. Inntil videre gjennomfører vi ingen utvekslinger/fysiske internasjonaliseringsreiser.
 6. Praksis for elever:
  1. En del praksisplasser er restriktive med å ta imot elever nå, det respekterer vi.
  2. Andre praksisplasser ønsker elever velkommen, det forsøker vi å legge til rette for.
 7. Regjeringen har avtalt med sivilforsvar, heimevern og forsvaret om hjelp ved vaksinering, smittetesting m.m.  Det er viktig at lærere orienterer sine elever om at vi kan oppleve uniformerte voksne på skoleområdet.  Dette er da et ledd i arbeidet med å forebygge koronasmitte.  Ingen andre har anledning til å bære uniformslignende plagg.  Vi har elever som er traumatiserte etter krigshandlinger.  Jeg ønsker i minst mulig grad uniformering på skoleområdet i skoletiden.
 8. Skolen har et godt lager av engangstester og munnbind, dette er tilgjengelig i resepsjonen.  Det skal likevel ikke «hamstres» engangstester.
 9. Med noen unntak unngår vi fysiske møter.

 

Jeg vil holde dere oppdatert.  Ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe du lurer på. 

Ta vare på hverandre.  

 

Kristiansund 14.12.21 

Marit Bjerkestrand 

rektor 

Kontakt