Livsmestring, relasjonsbygging og motivasjon

Den kjente "relasjonshøvdingen" Marco Elsafadi holdt nylig foredrag på skolen for elever og lærere.

Skriv ut

På hans egen hjemmeside står det følgende: "Marco er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker – på godt og vondt. Livet handler om samarbeid. Mennesker bygger hverandre opp og bryter hverandre ned daglig. Er vi bevisst rundt vårt ansvar i samspill med våre medmennesker?"

Det var lagt opp til to foredrag; det ene tilpasset lærere, og det andre elever. Den sistnevnte gruppen skulle tenke gjennom og jobbe med tre spørsmål:

1) Hva skal til for at elever skal trives på skolen?

2) Hva kan du selv gjøre for at andre kan trives bedre på skolen?

3) Nevn en ting du kan gjøre for å øke egen trivsel på skolen.

Og fellesnevneren var gode relasjoner (eller bygging av disse), ifølge deltakere på begge foredragene.

Les mer om Elsafadi her: https://marco.no/marco-elsafadi/