Kontaktmøter på VG1

Det blir kontaktmøter for VG1 mandag 24. januar, og oversikten finner du her.

Skriv ut

Alle VG1-elever med foresatte deltar på kontaktmøter på kveldstid mandag 24. januar. Unntakene er elever på KDA og ME som har søkt seg inn på et treårig løp.

Møtene blir gjennomført via Teams. Lenkene til møtene står på vedlagte dokument. Kontaktlærerne har også sendt denne ut til alle deltakere.

Dokumenter

Kontakt