Internasjonalisering og samarbeidsprosjekt

Staben på restaurant- og matfag fikk denne uken besøk fra Ålborg i Danmark.

Skriv ut

Restaurant- og matfag har i mange år hatt utveksling av elever og lærere til ulike destinasjoner i Frankrike. Dette er prosjekter som lærerstaben mener at deltakende elever har hatt stort utbytte av, både faglig og personlig.

- Denne typen av internasjonal kompetanse er viktig læring som næringslivet vil dra nytte av i framtiden. Samfunnet er i stadig endring, og økt globalisering er derfor en målsetting for alle ledd i både utdannelse og næringsliv. På grunn av koronapandemien har denne utvekslingen dessverre blitt utsatt. Selv om vi ikke har hatt mulighet til å ivareta våre utenlandsreiser, må vi planlegge for framtidige prosjekt, sier faglærer Dina Gaupseth. 

Denne uken har de derfor hatt gleden av å ta imot besøk fra Tech College i Ålborg: Internasjonal koordinator Dorthe Thybo Kudsk, E-twinning-ansvarlig Lone Simonsen og faglærer John Bonde på byggfag har i tre dager besøkt Kristiansund videregående skole og ulike lokale bedrifter som er interessert i å ta imot elever fra Danmark på utplassering.

- Restaurant- og matfag har nå inngått en ny avtale om utveksling av elever mellom Danmark og Norge. En avtale vi gleder oss til og som vi håper vil gi flere av våre elever en positiv opplevelse og livslang læring, sier Gaupseth.