Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevalueringa 2021-2022

Det er politisk vedteke at vidaregåande skular i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering kvart skuleår.

Skriv ut

Målet med evalueringa er at den skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket. Les meir i dokumentet under.