Hospitering ved skulen i veke 46 og 47

Det er igjen tid for at elevar frå 10. klasse kan delta på hospiteringsveker.

Skriv ut

Då får tiandeklassingane høve til å sjå kva som skjer på dei ulike studieprogramma og elles i skulekvardagen.

Og kanskje bestemmer nokon seg allereie no for kva dei vil gjere til neste skuleår?

Sjå opplegg/oppmøteplan i vedlagte dokument under!

 

Dokumenter

Kontakt