Frukostservering på skulen

Også i år har skulen tilbod om frukost til elevar.

Skriv ut

Denne finn stad i kantina i Braatthallen, tirsdag til fredag kl. 8.00-8.30.

God, enkel og næringsrik mat!