En av skolens elever er bekreftet smittet av korona

Eleven har ikke vært på skolen siden vedkommende ble smittet.

Skriv ut

Kommunens smitteverntjeneste har gitt beskjed om at vi som skole ikke trenger å gjøre spesielle tiltak på grunn av denne ene smittede. 

Skolen vil fortløpende komme med ny info hvis vi blir bedt om å gjøre tiltak. 

Marit Bjerkestrand, rektor