Elevundersøkelsen 2022

I perioden fra uke 48 til uke 51 gjennomfører skolen Elevundersøkelsen

Skriv ut

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.