Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten (OT) skal arbeide med ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke er i et fylkeskommunalt opplæringsløp.

Målgruppen er ungdom som det aktuelle året:

  •  ikke har søkt eller tatt imot elev- eller læreplass
  •  avbryter slik opplæring
  •  ikke er i varig arbeid
  •  har tapt retten som følge av vedtak

OT formidler tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting i samarbeid med Nav og lokalt næringsliv.

Oppfølgingstjenesten har et nett av medarbeidere fordelt over hele fylket. Kontakt den som har ansvar for den kommunen du hører hjemme i (nærmere informasjon på fylkets nettside her). OT-rådgiver vil også kontakte deg dersom de har fått melding om at du er i målgruppen, men du må gjerne selv ta kontakt.

Kontakt