Helsesykepleier

Vår helsesykepleier heter Ingunn Solås. Hun har kontor i bygg 14. 

Trefftid helsesykepleier: 

Mandag til fredag mellom kl. 08.30-15.00, bortsett fra torsdag formiddag 08.30-12.00 hvor det er møtetid i kommunen.  

Elever og ansatte kan også ta kontakt med Ingunn på telefon 909 13 235 i arbeidstiden eller på e-post: ingunn.solas@kristiansund.kommune.no       

Målsettingen med skolehelsetjenesten i den videregående skolen er å tilby en tjeneste som skal bidra til bedre helse for ungdom i en viktig fase i livet. Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud, dvs. at det ikke skal være vanskelig å ta kontakt med helsesykepleier.

For at du som elev skal få den hjelpen du trenger og har krav på, samarbeider helsesykepleier med skolen og andre instanser. Det skjer selvfølgelig i samråd med deg. Helsesykepleier henviser til annen hjelpeinstans hvis det er nødvendig og ønskelig.

Du kan snakke med helsesykepleier om:

  •  Seksualitet
  •  Prevensjon
  •  Seksuelt overførbare sykdommer
  •  Graviditet
  •  Abort
  •  Spiseproblemer
  •  Rusproblemer
  •  Vanskelig livssituasjon; ensomhet, depresjon, forhold til familie, skole, venner, kjæreste osv.
  •  Andre ting du måtte ha behov for å snakke om

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Stikk innom når du trenger noen å snakke med!

Tlf. 909 13 235

Velkommen!