Elevråd Kristiansund vgs

Elevrådet er elevenes høyeste demokratiske organ ved skolen og består av en tillitselev fra hver klasse, til sammen 60 representanter. Klassens tillitselev velges for ett år av gangen, og har som oppgave å representere sin klasse i elevrådsmøtene.

Elevrådsarbeid 

Elevrådet skal ta seg av oppgaver knyttet til elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser, og skal hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel ved skolen. Rådet drøfter og gir tilråding i saker som forelegges av rektor eller elevene. Elevrådet kan også selv ta opp og legge fram saker for rektor.

Elevrådsstyret ved skolen

Elevrådsstyret velges blant alle medlemmene i avdelingselevrådsstyrene.

Elevrådsstyret består av 5-7 medlemmer: leder, nestleder, rettighetsansvarlig, sekretær, styremedlemmer.

  • Elevrådsstyret bør ha møte hver 4. uke, og referat fra disse møtene sendes ut til avdelingselevrådene ved skolen samt til rektor.
  • Elevrådsstyret skal være et bindeledd mellom elevene og skolens ledelse, og møter rektor 4-5 ganger per år.
  • Ansvar for gjennomføring av Operasjon Dagsverk (Aksjon Uganda), og da spesielt å opprette en egen aksjonskomite.
  • To representanter fra elevrådsstyret representerer elevene i skolens utvalg.

Elevrådsstyret avgjør selv hvilke oppgaver både elevrådsstyret og avdelingselevrådsstyrene bør ha, og dette bør klargjøres relativt raskt. Representanter fra avdelingselevrådene eller elevrådsstyret velges til fylkesutdanningsutvalget og kontaktforum. 

Representanter fra elevrådsstyret kan også engasjere seg i sentrale elevorganisasjoner.

Les mer om elevrådsarbeid her

Snarveier