Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kristiansund VGS > Om skolen

Om skolen

Kristiansund videregående skole, Fagskolen i Kristiansund og Ressurssenteret i Kristiansund – til tjeneste for Kristiansund og regionen

Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund har mer enn 60 tilbud innen videregående opplæring, fagskole, yrkessjåfør, voksenopplæring og kurs for næringslivet. Med det store omfanget av tilbud på forskjellige områder, er vi blant skolene i landet med det bredeste fagtilbudet.

Vi er over 1000 elever og studenter, rundt 230 ansatte, og nærmere 1000 personer gjennomfører årlig kurs i regi av Ressurssenteret i Kristiansund, RiK

Vår rolle er å gi god utdanning til våre elever, studenter og kursdeltagere - i best mulig samsvar med samfunnslivets, næringslivets og den enkeltes behov. Tilbudene endrer seg i takt med den teknologiske utviklingen. 

Vi renoverer årlig skolens bygg. Sommeren 2014 var et nytt bygg ferdig; et kombinert administrasjonsbygg, verkstedbygg for bygg- og anleggsfag og en etasje med nytt naturfagrom. Vårt bygg 6 for særskilt tilrettelagt opplæring ble samtidig totalrenovert. Byggeprosjektene vil fortsette, og skolen vil om få år fremstå som en av landets mest moderne.

I kristiansundsregionen har det de siste årene blitt stor aktivitet innen petroleumsnæringen – en aktivitet som har en forventet økning. Det er mange og store prosessbedrifter, vi har stor fiskeriaktivitet, vi har stor aktivitet innen byggenæringen, og vi har en omfattende servicenæring – som alle har behov for ansatte innenfor et bredt spekter av yrker. Det er skolens rolle å hjelpe til med å utdanne personell til arbeids- og næringsliv, og gi et grunnlag for videre utdanning.

Vår pedagogiske plattform og mål- og tiltaksplan forteller mer om hva vi legger vekt på i skolen. Dette og mer til finner du her på nettsidene våre.

Velkommen til oss!

Bjørn Johannessen

Rektor

rektorbilde

Kontaktpersonar

Bjørn Johannessen
Rektor
+4771570536 / Mob. 922 97 625
Send e-post
Marit Rovik Bjerkestrand
Rektor
+4771570535 / Mob. 958 91 880
Send e-post